Opoziční zápisník č. 7

Zastupitelstvo MČ Královo Pole 14.12.2016

peníze

Telegrafický report ze zastupitelstva v Králově Poli. Náš návrh na snížení odměn zastupitelů ve prospěch mládeže kultury a sportu podpořilo pouze 5 zastupitelů z 28 přítomných - 2 KPP a 3 ODS. Na přímou otázku, zda vyskoké odměny považují za lepší využití než na mládež, odpověděly obě místostarostky, že ano. Hlasování o celkovém rozpočtu na rok 2017 pak při poměru koalice/opozice 15:15 prošel 17 hlasy, jelikož se ke koalici přidali 2 bolševici. Gratulujeme ke vzniku nové koalice s KSČ a snad se nám to ani více nechce komentovat.
Klidný advent přeje tým KPP