Atentát ukončil Sokolský slet v Králově Poli

1914

Účastníci sletu 1914

Pod záštitou městské rady se na koci června 1914 konal v Králově Poli velký Sokolský slet. K tomuto účelu bylo vystavěno v areálu jezdeckých kasáren (v místě dnešní „Veteriny“ na Palackého třídě) cvičiště a tribuny pro 70 000 diváků. Mezi čestnými hosty byl kromě náčelníka Sokola Františka Nemravy i tehdejší starosta města Králova Pole Jenko J. Havliš (ulice Havlišova). Součástí sletu byly i mnohé doprovodné akce, z Brna šel stotisícový průvod s alegorickými vozy a četnictvo bylo posíleno skoro o tisíc mužů. Celou akci provázely střety českého a německého obyvatelstva. Bylo zadrženo několik desítek výtržníků, kteří byli potrestání od 10 korun pokuty až po dva dny šatlavy. Když pak 28. června dorazila do Králova Pole zpráva, že byl spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, byl výstřelem z moždíře celý slet předčasně ukončen a srbským návštěvníkům policie přikázala opustit město.

Tribuny byly rozebrány, hříšníci propuštěni, kroje nahrazeny vojenskými uniformami a mnoho účastníku sletu pak za pár měsíců umíralo v zákopech. I Královu Poli začalo odbíjet posledních pět let života samostatného města. Od té doby už Královo Pole nikdy nezažilo takto masivní spolkovou akci a je jedině dobře, že se aspoň vrátilo ke každoročnímu pořádání Erbovních slavností. Držme tradice, nezapomínejme na významné události a bavme se v ulicích. Jenom pozor na ty potyčky, dnes už by to 10 korun nespravilo.

Fotogalerie

slet 1914 Jenko J.Havliš Účastníci sletu 1914