Další vývoj muslimské modlitebny v Králově Poli

14. 04. 2016 | Stanoviska jednotlivých institucí

Metodějova

Na základě našeho podnětu schválilo ZMČ pověření starostce k iniciaci kontrol několika institucí ve zmíněném objektu. Výsledky kontrol budou prezentovány na zastupitelstvu dne 20.4. Bod je zařazen jako bod č. 36 programu, zastupitelstvo je veřejné, začíná v 16:30 ve velké zasedací místnosti úřadu, vchod z ulice Husitské. Přijďte se seznámit s výsledky.