III. pluk Svobody v Králově Poli

"Vodovi Pepíci"

Zakladatelé 3. pluku Svobody

Podzim roku 1918 znamenal pro celou Evropu naprosto revoluční změny. Hroutily se staré říše, vznikaly nové celky a doba přinášela krom nadšení z konce utrpení i určitý chaos. Po území nově vzniklého Československa se potulovalo mnoho cizích vojáků, v úředních budovách se větral rakouský duch, vše se budovalo z nuly a na koleně. Naši vojáci daleko v cizině a bude ještě dlouhé měsíce trvat, než se dostanou zpět. Nebezpečí anarchie se však rozhodli zabránit Sokolové a Tělocvičné jednoty. Nabídli se nové vládě, proběhla dobrovolná mobilizace a vznikly první sokolské stráže po městech a nádražích. Chyběl však vojenský výcvik, proto bylo přikročeno k organizování pluků a během krátké doby vznikly na novém území čtyři tyto republikánské vojenské oddíly. V Praze, Českých Budějovicích, Plzni a v Králově Poli. III. pluk Svobody byl umístěn v Kadetce, Sokolice z Králova Pole ušily pluku prapor, organizaci a výcvik dostal na starosti bratr nadp. Veselý, posádce velel bratr praporník Voda (ulice Vodova), podle kterého posádce říkali „Vodovi Pepíci“. Z Kadetky pak byl III. pluk Svobody vysílán na pomoc po celé nové vlasti, sloužil na Těšínsku, hlídal Slovensko před maďarskou agresí, pomáhal v Sudetech. Dá se tedy říct, že Československo za svůj klidný přechod do nových poměrů vděčí i III. pluku Svobody z Králova Pole.

Zdroj: Fr. Loubal, Památník Československého pluku Svobody č. III v Králově Poli

Fotogalerie

3. pluk Svobody, památník Zakladatelé 3. pluku Svobody Zakladatel bratr nadp. Veselý Sylvestr Voda Slovaňák, cvičení 2. pol. praporu Slovaňák, cvičení 2. pol. praporu1