Komu vděčí Krpole za svůj vznik?

Přemyslovcům

Zámeček 1919

Pravidelně každé září probíhá v Králově Poli oslava udělení městského erbu, což se váže k povýšení Králova Pole na město v r. 1905. To je ale spíše ta novodobější historie. Mnoho lidí má vznik „Krpole“ spojen s vybudováním kartuziánského kláštera l.p. 1375 na dnešní Božetěchově ulici, ale Královo Pole existovalo ještě o více než sto let dříve. Za jeho vznikem stojí tehdy vládnoucí Přemyslovci. Kolébkou budoucího města se tak stal bývalý přemyslovský dvorec s tzv. zámečkem, který tehdejší král Václav I. věnoval brněnskému měšťanu a ten roku 1239 své příbuzné Herburce. Ta se stala první představenou augustiánského kláštera, který zde vznikl.  Rozsáhlé polnosti v okolí kláštera pak Václav I. věnoval v roce 1243 na založení lánové vsi a měšťané pak z vděčnosti oblast králem darovaných polí nazvali Královo Pole. Vznik Králova Pole je tedy datován do roku 1244 a do míst dnešního Ústavu pro tělesně postiženou mládež na Kociánce, kde původně stával již zmíněný přemyslovský zámeček. Až tedy při podzimních vycházkách zabloudíte mezi ulice Křižíkova a Kociánka, budete v historickém středobodu obce a pozdějšího města Králova Pole. A to díky českému panovnickému rodu Přemyslovců a hlavně díky čtvrtému českému králi, Václavu I.