KPP pomáhá

26. 07. 2018 | Požáry v Řecku

Vlajka

KPP odmítá přerozdělování ekonomických migrantů převážně z afrických státu a zastává tzv. nulovou toleranci v přijímání ilegálních uprchlíků. Celou tuhle invazi jiných kultur a náboženství sleduje s velkými obavami.

Nápady bizarní skupinky okolo hnutí Žít Brno zvát do Brna desítky těchto obtížně asimilovatelných skupinek naprosto odmítáme. O solidárním jednání máme trochu jinou představu a proto jsme se rozhodli cílit pomoc tam, kde je to potřeba více. Prostřednictvím velvyslanectví jsme nabídli pomoc Řecké republice a jejím občanům, kteří přišli při současných požárech o střechu nad hlavou. Pokud řecká strana projeví zájem, ubytujeme postižené rodiny na přechodnou dobu v našich domovech. Ale na rozdíl od již zmíněných "charitativců" bez účasti různých neziskových organizací, bez různých grantů, prostě napřímo a za naše náklady.     

Poděkování těm, kteří nám nabídli pomoc:

Martina Pokorná, Dagmar Pucharová, Petr Boháč, Tomas Izak, Irena Šimšová, Jana Procházková, VěraJozef Chudíkovi, Simona Buchačová, Hana Viczjánová

Fotogalerie

Dopis na velvyslanectví ŘR