Památka zesnulých

31. 10. 2014 |

001

O tomto víkendu si připomeneme památku všech zesnulých. Spousta z nás se vypraví na malebný královopolský hřbitov, kde si při procházce mezi hroby člověk uvědomí pomíjivost našich životů.

Na http://www.kralovopolstipatrioti.cz/vyznamne-hroby je malá ukázka toho, kolik významných lidí je na našem hřbitůvku pochováno.

Věnujeme tichou vzpomínku všem zemřelým, těm významným i těm naprosto bezvýznamným, všem, kteří tu již nemohou být s námi.