Poděkování

26. 07. 2014 | Paní Eleně Tychlerové ze Senice

Imrikowicz Karel1

Mnohokrát děkujeme paní Eleně Tychlerové ze Senice za poskytnutí fotografií svého příbuzného, v pořadí 9. starosty Králova Pole, pana Imrikowicze
Karla s jeho druhou chotí Josefínou, rozenou Burger (1824-1910)

Další představitele obce včetně jmeného seznamu naleznete v sekci Královo Pole, historie, představitelé obce

Fotogalerie

Imrikowicz Karel Druhá manželka Josefina rozená Burger, 1824-1910