Představujeme body našeho programu.

13. 09. 2022 | Podpora královopolských živnostníků

obchod

V případě pronajímání obecních nebytových prostor budeme prosazovat zájemce z řad místních živnostníků a poskytovatelů služeb. Hlavním kritériem výběru by měl být účel využití, nikoliv cena pronájmu. Chceme obchody, služby, krámky, opravny atd., byť za symbolickou cenu pronájmu. Na kanceláře je prostoru dost v komerčních objektech.
Královopolští patrioti - Vaše pohotovost pro Královo Pole!