Program pro Královo Pole

Základní body našeho programu

program máte

-         Jmenovité hlasování v radě i v zastupitelstvu

Občan má právo vědět, jak jeho zástupci hlasují. Proto podpoříme jmenovité hlasování v radě a zastupitelstvu, aby součástí zápisů z jednání byla uvedena konkrétní jména zastupitelů a jak v konkrétních bodech hlasovali. Součástí tohoto transparentního kroku by mělo být i zavedení hlasovacího zařízení

 

-         Snižování nákladů na samosprávu

Budeme usilovat o snížení odměn zastupitelů za členství v komisích, výborech a radě MČ. Dále se pokusíme o snížení počtu členů v těchto orgánech

 

-         Nepodpoříme rozšiřování radnice a úředníků

Pokusíme se zastavit současný trend bobtnání úřadu, rozšiřování kanceláří a zabírání dalších prostor pro potřeby radnice na úkor služeb pro obyvatele. Jen v tomto volebním období musela potřebám radnice ustoupit Malá Královopolská Galerie, pojišťovna v budově bývalé pošty a uvažuje se i o stěhování masny s dlouholetou tradicí na rohu Husitské.

 

-         Rozšíření úředních hodin.

Radnice má sloužit lidem, proto se pokusíme rozšířit úřední hodiny na tři dny v týdnu, z toho jeden den alespoň do 19 hod.

 

-         Větší zastoupení opozice v kontrolních procesech

V kontrolním výboru má mít opozice většinu. Současný stav, kdy kontrolní orgán ovládá koalice, jde proti smyslu tohoto výboru.

 

-         Podpora královopolských živnostníků

V případě pronajímání nebytových prostor budeme prosazovat zájemce z řad místních živnostníků a poskytovatelů služeb. Kritériem výběru by měl být účel využití, nikoliv cena pronájmu.

 

-         Důchodcům zrušíme poplatky za psa

budeme prosazovat zrušení poplatku za psa pro občany Králova Pole, kteří dosáhnou 65 let věku. Pro mnoho důchodců je jeho pes jediným společníkem a poplatek za něj je navíc pro ně citelným zásahem do peněženky.