Projde rozpočet v Králově Poli?

13. 12. 2016 | Zastupitelstvo 14.12.2016

peníze

Ve středu 14.12.2016 nás čeká poslední zastupitelstvo letošního roku a s tím spojené hlasování o rozpočtu na příští rok. V souladu s volebním programem bude KPP navrhovat přesun částky 400 tis. z kapitoly - odměny zastupitelům, do kapitoly - práce s mládeží, kultura a sport. V současné patové situaci 15 na 15 jsme připraveni podpořit jakýkoliv rozumný návrh ve prospěch Králova Pole, ale pokud nebude náš návrh akceptován, nepodpoříme rozpočet (v podobě s nehoráznými odměnami pro neuvolněné místostarosty) jako celek. Zasedání je veřejné, proto pokud vás nakládání s veřejnými prostředky zajímá, přijďte nás od 16:30 podpořit. Co jsme slibovali si můžete přečíst na:

http://www.kralovopolstipatrioti.cz/snizeni-odmen-pro-samospravu

Fotogalerie

rozpočet