Volební program KPP

14. 09. 2018 | Náš volební program pro volby do ZMČ Brno Královo Pole 2018

samolepka

          Čistý veřejný prostor

Na čistotu veřejného prostoru klademe velký důraz. Chceme zřídit speciální úklidové patroly a dispečink s horkou telefonní linkou, na bezodkladnou likvidaci černých skládek a úklid veškerého nepořádku.

          Zlevníme chod samosprávy

Náklady na chod samosprávy neustále rostou. Zabráníme neustálému růstu odměn zastupitelů, snížíme nehorázné odměny neuvolněným funkcionářům a zredukujeme počty různých honorovaných funkcí .

          Vlídná radnice

Rozšíříme servis úředních dnů na radnici o jeden den, nebo prodloužení úředního dne do 19 hodin.

          Stop sociálním experimentům v bytové politice

Nesouhlasíme se současnou snahou některých představitelů města Brna rozdávat mimo pořadník obecní byty obtížně přizpůsobivým spoluobčanům a bezdomovcům. Člověk, který řádně pracuje, stará se o děti a snaží se, nemůže být diskriminován na úkor těch, kteří jen sedí s nataženou rukou.

          Privatizace bytového fondu

Chceme dál pokračovat v privatizacích obecních bytů nájemníkům, pokud o to projeví zájem. Soukromý vlastník bude vždy o svůj majetek pečovat lépe, než kterákoliv veřejná instituce.

          Podpora kultury a spolkového života

Podpoříme spolkové aktivity, tradice, akce, vystoupení, kulturu, volnočasové aktivity, výstavy a další. Královo Pole jako bývalé město má na co navazovat a zaslouží si, aby to tu žilo.

          Zdravý selský rozum

Rozhodování v samosprávě se mnohdy řídí strohým úředním šimlem, řečí zápisů, šablon a zažitými zvyklostmi. U každého rozhodnutí by však neměl chybět i lidský rozměr, individuální posouzení a logika. My se rozhodovat podle selského rozumu nebojíme!

Fotogalerie