Vývoj kauzy "muslimské modliteby" v zastupitelstvu Králova Pole

10. 02. 2016 |

Metodějova

Je po zastupitelstvu. A výsledek? Bod se podařilo zařadit! Samotnému projednávání tohoto již zařazeného bodu pak předcházela diskuse, názory občanů, dokonce i přerušení na poradu předsedů klubů. Pak se přešlo k samotnému hlasování. A světe div se, všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro náš návrh!!! Děkujeme moc všem zastupitelům za to, že si i bez ohledu na politickou příslušnost uvědomili, že jsou mimo jiné i občany Králova Pole. A dík patří i přítomné veřejnosti, která nám svým postojem pomohla prosadit náš návrh. Bez jejich přítomnosti si nejsme úplně jisti, zda by se zvedl pro tento návrh dostatečný počet rukou. Hezký zbytek popeleční středy přejí Královopolští patrioti (KPP)

P.S. Na tomto zastupitelstvu se hodně fotilo. Pokud by někdo z přítomných autorů byl ochoten poslat nám něco z atmosféry ke zveřejnění, budeme rádi.
kralovopolstipatrioti@seznam.cz

Fotogalerie

Návrh na zařazení bodu