Královopolští patrioti (KPP)

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané, vítáme vás na našich webových stránkách, které vám představí naše hnutí, jeho cíle a plány. Najdete zde i pohled do minulosti Králova Pole, odkazy na různé instituce, historické fotografie, aktuality ze života v Králově Poli, informace z místního zastupitelstva a mnoho dalšího.

Transparentní účet KPP

Logo KPP

Kdo jsme?

Spolek Královopolských Patriotů (KPP) je lokální organizace, jejímž cílem je podpora rozvoje městské části Královo Pole, její propagace a pomoc při vytváření důstojného prostředí pro život v této městské části. Sdružuje pouze občany této městské části, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, mají zájem o spolkový život a hlásí se k historickému odkazu bývalého města Královo Pole. Podporujeme konzervativní hodnoty, hlásíme se k tradicionalismu, v rozhodovacích procesech zastáváme zdravý selský rozum a pěstujeme hrdost k prostoru, kde se člověk narodil, nebo kde působí.

Další informace o nás

logo

O Králově poli

Královo Pole je co do počtu obyvatel třetí největší městská část v rámci města Brna. Do roku 1919 to však bylo samostatné město a i od jeho přičlenění k tzv. Velkému Brnu si zachovalo ráz obce, s vlastním hřbitovem, nádražím, všemi druhy škol, sítí obchodů a služeb.

Další informace o Králově poli

map