Královo pole

Královo Pole je co do počtu obyvatel třetí největší městská část v rámci města Brna. Do roku 1919 to však bylo samostatné město a i od jeho přičlenění k tzv. Velkému Brnu si zachovalo ráz obce, s vlastním hřbitovem, nádražím, všemi druhy škol, sítí obchodů a služeb.

map

Území , kde se dnes rozprostírá Královo Pole bylo jak dokládají naleziště obývané již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Sídliště zde bylo i v době železné v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadili germánské kmeny. Na přelomu 8. a 9. století, ve střední době hradištní zde založili osadu Slované, která přežila zánik Velkomoravské říše minimálně do 11.století.

První písemné prameny se o obci zmiňují v polovině 13.století jako o Nové Vsi. Obec patřila panovníkům, ale majetek zde měli i brněnští měšťané a mnišské řády. V roce 1375 založil markrabě Jan Jindřich kartuziánský klášter a společně s ním i kostel Nejsvětější Trojice. Kartuziáni se stali největšími vlastníky v Králově Poli. Pro rozvoj obce byla rozhodující obchodní cesta Brno- Praha, která přes ni vedla. Naopak blízkost Brna byla pro obec nevýhodou ve válkách husitských, Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína i za třicetileté války, kdy byla několikrát zpustošena.

V roce 1782 za josefínských reforem byl zrušen dlouholetý vlastník vsi klášter kartuziánů, z kláštera se stala od r. 1784 kasárna, 1877 kadetní škola a rozparcelované pozemky kláštera získali nový vlastníci. 8.května 1844 byla obec povýšena na městyc. V 2. polovině 19. století zaznamenala obec mohutný rozvoj průmyslové výroby jehož vyvrcholením bylo založení Královopolské strojírny. To přispělo k rozvoji dopravy. V roce 1900 parní dráhu nahradili elektrické tramvaje. V roce 1885 byla vybudována železnice Brno- Tišnov.

V roce 1905 bylo Královo Pole povýšeno na město a samostatnost si udrželo až do roku 1919, kdy se spojilo s Brnem. I v rámci Brna si Královo Pole do dnešních dnů udrželo identitu jako městská část Brno- Královo Pole, která se skládá z katastrálních území Královo Pole, Ponava, Sadová na ploše 991 ha s počtem 28251 obyvatel ( k 1.1.2000 ).

Texty byly převzaty ze serveru www.turistika.cz

Připojená videa