3. zastupitelstvo MČ Brno - Královo Pole

04. 03. 2015 | 11.3.2015 od 16:30, zasedací místnost ÚMČ, vchod z ul. Husitské

radnice

Ve středu 11.3. se uskuteční 3. zasedání zastupitelstva městské části Brno - Královo Pole. V souladu s našim volebním programem předkládáme bod, který v případě schválení přesune část odměn neuvolněných místostarostů do kapitol - práce s mládeží, kultura a sport. Dále pak budeme navrhovat změnu jednacího řádu rady tak, aby v zápisech bylo uváděno jmenovité hlasování, aby každý radní jasně nesl zodpovědnost a bylo z těchto zápisů patrné, jak kdo konkrétně zvedal ruku v jednotlivých bodech.

Uvádíme zde kompletní program tohoto zastupitelstva, včetně námi předkládaných bodů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a pokud Vás zajímá, jak plní jednotliví zástupci obce své volební sliby, jste srdečně zvání.

Fotogalerie

Odměny návrh Jednací řád rady

03. ZMČ 11.3.2015 Program.pdf