KPP informuje

06. 09. 2017 | Výměna popelnic

nádoby

Na podzim dostanou občané Sadové a Ponavy nové černé odpadové nádoby
na komunální odpad.

Na začátku listopadu vymění společnost SAKO Brno v katastrálních územích Sadová a Ponava
všechny popelnice na směsný komunální odpad za nové. Od této doby bude zároveň svoz odpadu
v této oblasti zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní
společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.
Odpadové nádoby budou vyměňovány vždy ve svozový den v období od 1. do 14. listopadu. To
znamená, že v den, kdy je nádoba na odpad vyvážena, bude současně vyměněna za novou. Další
svoz odpadu bude probíhat beze změn podle stávajícího harmonogramu. V některých lokalitách
s velkým množstvím malých popelnic na jednom stanovišti dojde při výměně ke snížení počtu, tak aby
objem zůstal zachován, to znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vyměněny za 1 ks
nádoby o objemu 240 l, výhodou bude snížení počtu popelnic ve městě a jednodušší manipulace při
svozu a výsypu nádob.
Kromě Sadové a Ponavy se tato změna bude týkat i Žabovřesek, Medlánek, Ivanovic, Komína,
Stránic, Jehnic, Mokré hory, Obřan, Soběšic a Útěchova. SAKO tak postupuje podle plánu, kdy již na
jaře převzalo mimo vlastního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 městských částech a
pořídilo 410 nových kontejnerů na sklo. „Od listopadu budeme nově svážet odpad z dalších 12 tisíc
popelnic, což nám umožní lépe řídit kvalitu služeb pro občany, efektivněji využívat stávající vozový
park, provozní i administrativní pracovníky a tím snížit náklady na tuto službu,“ vysvětlil ředitel
společnosti SAKO Ing. Karel Jelínek.
Ve všech uvedených lokalitách dostanou lidé leták s informací o chystaných změnách do poštovních
schránek.

Zdroj: Česká obec