Střípky ze zastupitelstva aneb veselá je dědina

10. 12. 2015 | ZMČ 7.12.2015

ZMC

7. prosince proběhlo poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce a my vám přinášíme pár postřehů, které z oficiálních usnesení nevyčtete.

V rámci schvalování rozpočtu navrhl klub Královopolských patriotů opět přesun části peněz z odměn zastupitelů do kolonek práce s mládeží, kultura a sport. Dle očekávání náš návrh neprošel a na rozdíl od loňska jej podpořili pouze 4 zastupitelé!!! Je vidět, jaké má většina zástupců obce priority. Další pokus tedy opět za rok.

Dále se schvalovala metodika pro přidělování dotací, kam se nám nepodařilo prosadit, že dotace z rozpočtu Králova Pole by měly jít na organizace se sídlem v Králově Poli. A také nový bodový systém na přidělování bytů, kde nám zase neprošel návrh, že by se měly přidělovat body mimo jiné i za to, že má žadatel trvalé bydliště v Králově Poli.
Vyslyšen byl tedy pouze náš dlouhodobý požadavek na větší počet zasedání zastupitelstva v daném roce, aby se lidem neprodlužovaly čekací lhůty na vyřízení žádostí. Tak jen doufejme, že při větší frekvenci zasedání, zase nějakou „myslivnu“ nenapadnou i větší odměny. Jsou už stejně na maximu a pobírají se každý měsíc, bez ohledu na to, jestli zastupitelstvo je, nebo není. Navíc se v rozpočtu podstatně zvedly prostředky na refundace, tak snad nebudou někteří bojovníci za obec příliš strádat.

Pak už jen ČSSD zkritizovala pořádání plesu v příštím roce a po krátké přestávce se do sálu už nevrátila. Nikdo to však asi ani nepostřehl, protože většinou stejně nehlasují.
Na závěr proběhlo přání do nastávajícího roku napříč politickým spektrem, potřepání pravicemi a v roce 2016 do další práce pro obec :-)

René Pelán, zastupitel za Královopolské patrioty (KPP)

Střípky ze všech zasedání v tomto volebním období naleznete na:
http://www.kralovopolstipatrioti.cz/opozicni-zapisnik