Vila Marie, nebo Kubešova vila?

Palackého, Vila Marie

Při toulkách královopolskou historií nelze minout nádhernou neorenesanční vilu na Palackého třídě. Tato vila byla postavena ve druhé polovině 19. století, jako letohrádek s rozlehlou zahradou. Ta v zadní části kdysi sahala až do ulice Bulharské, kde stál domek zahradníka. Součástí přední části zahrady je pak od 30. let minulého století nádherný Dub červený, který dostal jméno Beseda, podle tehdejšího vlastníka JUDr. Jana Besedy. Během doby vila vystřídala vlastníků několik. Některé zdroje pak také uvádějí, že jedním z vlastníků byl i známý královopolský lékař „lidumil“, MUDr. Vladimír Kubeš. Proto ji ještě mnozí pamětníci nazývají jako Kubešova vila. Ve skutečnosti však měl v domě pouze pronajatý byt s ordinací, kde se svou ženou dlouhá léta žil. Mimo jiné byl i zakladatelem SK Královo Pole a jeho prvním předsedou, působil v obecním zastupitelstvu a předsedal Moravskému zemskému ústředí abstinentního svazu. Za okupace pak pomáhal rodinám postižených a jeho pohřeb se v r. 1941 stal manifestací proti okupantům. Pestrý život doktora „lidumila“, po kterém je pojmenována i jedna z královopolských ulic, by vydal na samostatný článek. Ale dnes zůstaneme jen u vyvrácení jedné historické nepřesnosti a dokončení osudu jednoho z nejhezčích královopolských domů. Po neslavném roce 1948 si ho „přivlastnil“ stát a dlouhá léta pak vila sloužila jako dětské zdravotní a zubní středisko. Také jsem tam jako dítě pár horkých chvil v křesle zažil. Ale to nic nemění na faktu, že Genius loci provázel vilu i přes nepříjemné kvílení zubních vrtaček a provází ho dodnes. Doktoru „lidumilovi“ tedy přeji klidné odpočinutí na našem hřbitůvku a vile Marii lepší osud, než potkal mnoho jiných historických památek.

Fotogalerie

Palackého, Vila Marie 1904 Vladimír Kubeš Kubeš